مطالب مرتبط با کلید واژه

رشد پایه پولی


راه فرعی پولی‌سازی کسری بودجه

راه فرعی پولی‌سازی کسری بودجه

یکی از ادعاها که گاهی در رسانه‌ها عنوان می‌شود آن است که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته هزینه‌های خود را پوشش دهد و امور جاری خود را به پیش ببرد. در نگاه اول به متغیرهای پولی شاید این سخن به نظر صحیح باشد.

ادامه مطلب