مطالب مرتبط با کلید واژه

بحران مسکن


مسکن هنوز آرزو است
آخرین شرایط بازار مسکن و میزان تأثیر سیاست‌های حمایتی بر آن

مسکن هنوز آرزو است

با وجود اقدامات مجلس یازدهم برای کاهش قیمت مسکن و کاهش شیب رشد قیمت در ۳ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل اما هنوز تهیه مسکن برای مردم دشوار است

ادامه مطلب