مطالب مرتبط با کلید واژه " اشتباهات داوری "


رنگ اعتماد از جامعه داوری رفت
گزارش وقایع اتفاقیه از داوران کم‌حاشیه‌ اما پراشتباه لیگ بیستم!

رنگ اعتماد از جامعه داوری رفت

قضاوت داوران فوتبال بیستمین لیگ برتر سرشار از اشتباهاتی شد که زمینه گسترش بی‌اعتمادی و صحه‌گذاشتن بر ضعف توانایی داوران فوتبال شد.

ادامه مطلب