مطالب مرتبط با کلید واژه

پوپولیسم در آمریکا


پوپولیسم در آمریکا جان گرفته است
ایالات متحده در مسلخ نابودی

پوپولیسم در آمریکا جان گرفته است

تحلیلگران «شورای روابط خارجی» آمریکا اعتقاد دارند ترامپ زمینه های پوپولیستی در جامعه آمریکایی را روشن ساخت؛ اکنون ساختار سیاسی این کشور در هراس است عوام فریبی یک بار دیگر و به صورت عمقی این کشور را به سمت نابودی ببرد.

ادامه مطلب