مطالب مرتبط با کلید واژه

تا استیضاح ترامپ


از استیضاح بایدن تا استیضاح ترامپ
مروری بر مهم‌ترین رویداد‌های آمریکا؛

از استیضاح بایدن تا استیضاح ترامپ

ارائه طرح استیضاح جو بایدن به مجلس نمایندگان آمریکا، ضرورت محاکمه ترامپ برای وحدت و یکپارچگی این کشور و وضعیت بسیار خطرناک کرونا در آمریکا از مهم‌ترین رویداد‌های این کشور بود.

ادامه مطلب