مطالب مرتبط با کلید واژه " باقری درمنی "


رد مال ۱۱۰۰ میلیاردی باقری درمنی

دادستان تهران در رابطه با بدهی های۱۱۰۰ میلیاردی باقری درمنی گفت:این متهم به بانک گردشگری ۹ میلیاردتومان، به شرکت سامان مجد ۵۷ میلیاردتومان وبه صرافی بانک اقتصاد نوین ۷۰ میلیارد تومان ردمال دارد.

ادامه مطلب