مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسیناسیون ترکیه


وزیر بهداشت ترکیه واکسن چینی زد
آغاز واکسیناسیون کرونا در ترکیه از فردا

وزیر بهداشت ترکیه واکسن چینی زد

وزیر بهداشت ترکیه از آغاز واکسیناسیون کادر درمان این کشور از فردا خبر داده و خود نیز نخستین دوز از یک واکسن چینی را تزریق کرد.

ادامه مطلب