مطالب مرتبط با کلید واژه " جعفری دولت آبادی "


جعفری دولت آبادی: به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود

جعفری دولت آبادی: به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود

دادستان سابق تهران با اشاره به پرونده‌های مهم ۱۰ سال اخیر گفت: پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، پرونده‌های امنیتی مؤسسات مالی از جمله پرونده‌های مهم بودند و بیشتر وقت من صرف این پرونده‌ها می‌شد که همگی چندین جلد داشتند. من هفت صبح می‌آمدم و یازده شب می‌رفتم و غالباً پنج شنبه‌ها هم سر کار بودم.

ادامه مطلب

رد مال ۱۱۰۰ میلیاردی باقری درمنی

دادستان تهران در رابطه با بدهی های۱۱۰۰ میلیاردی باقری درمنی گفت:این متهم به بانک گردشگری ۹ میلیاردتومان، به شرکت سامان مجد ۵۷ میلیاردتومان وبه صرافی بانک اقتصاد نوین ۷۰ میلیارد تومان ردمال دارد.

ادامه مطلب