مطالب مرتبط با کلید واژه " تحرکات نظامی اخیر آمریکا در عراق "


اهداف تحرکات نظامی اخیر آمریکا در عراق

اهداف تحرکات نظامی اخیر آمریکا در عراق

ماجد غماس: قانون خروج نیروهای آمریکایی از عراق نظر کل ملت عراق است. تشییع جنازه شهدای این ترور در عراق و ایران و سایر مناطق نشان داد جهش و اراده ای ملی برای خارج کردن نیروهای آمریکایی وجود دارد.

ادامه مطلب