مطالب مرتبط با کلید واژه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


۳ هزار میلیارد گم شده وزارت ارتباطات پیدا شد

۳ هزار میلیارد گم شده وزارت ارتباطات پیدا شد

وزارت ارتباطات درآمد حاصل از اپراتورهای ارتباطی را به جای ۱۱ هزار میلیارد تومان ۷ هزار میلیارد تومان اظهار کرده بود. ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری شده احصاء شد و با نظر مجلس صرف تقویت تولید محتوای بومی در فضای مجازی خواهد شد.

ادامه مطلب