مطالب مرتبط با کلید واژه

اجاره‌داری حرفه‌ای


«اجاره‌داری حرفه‌ای» یک قدم دیگر به اجرا نزدیک شد

«اجاره‌داری حرفه‌ای» یک قدم دیگر به اجرا نزدیک شد

طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای» که در آن ساخت خانه‌های استیجاری با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد یک گام دیگر به مرحله اجرا نزدیک شد، در صورت تصویب در هیات دولت، این طرح به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

ادامه مطلب