مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسن چینی


واکسن چینی، صربستان را پیشتاز واکسیناسیون کرد

واکسن چینی، صربستان را پیشتاز واکسیناسیون کرد

صربستان در عرضه واکسن از سایر کشورهای اروپایی به جز انگلیس پیشی گرفته است. این کشور کوچک بالکان با کمک واکسن سینوفارم چین توانسته بیش از ۴۵۰،۰۰۰ نفر از جمعیت هفت میلیون نفری خود را در حدود دو هفته در مقابل کرونا واکسینه کند.

ادامه مطلب
وزیر بهداشت ترکیه واکسن چینی زد
آغاز واکسیناسیون کرونا در ترکیه از فردا

وزیر بهداشت ترکیه واکسن چینی زد

وزیر بهداشت ترکیه از آغاز واکسیناسیون کادر درمان این کشور از فردا خبر داده و خود نیز نخستین دوز از یک واکسن چینی را تزریق کرد.

ادامه مطلب