مطالب مرتبط با کلید واژه

بودجه1400


مکتب حاج قاسم استوار بر پشتوانه مردمی است نه بودجه دولتی
اظهارات جدید فاطمه سلیمانی در پی توضیحات سازمان برنامه و بودجه

مکتب حاج قاسم استوار بر پشتوانه مردمی است نه بودجه دولتی

اخیرا پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، حاشیه ای پیرامون ردیف بودجه بنیاد حاج قاسم رسانه ای شد که با شروع تخریب وجهه حاج قاسم از سوی رسانه های ضد ایرانی، فاطمه سلیمانی به ذکر خاطره ای از اهمیت پدر برای اموال عمومی پرداخت.

ادامه مطلب