مطالب مرتبط با کلید واژه " فشار دولت به صداوسیما برای جلوگیری از پخش مذاکرات هیات دولت» در یکی از خبرگزاری‌ها "


پاسخ روابط عمومی ریاست‌جمهوری به یک خبر

پاسخ روابط عمومی ریاست‌جمهوری به یک خبر

روابط عمومی ریاست جمهوری در پی درج خبری با عنوان «فشار دولت به صداوسیما برای جلوگیری از پخش مذاکرات هیات دولت» در یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه صداوسیما اجازه پخش مذاکرات ستاد ملی کرونا را نداشت، سیاست دولت را بسط شفافیت و آزادی اطلاعات عنوان کرد و در این مورد توضیحاتی ارایه داد.

ادامه مطلب