مطالب مرتبط با کلید واژه " وزارت خارجه چین "


چین: مایل به جنگ تجاری با هیچ کشوری نیستیم

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اینکه پکن همواره از درهای باز و تجارت آزاد پشتیبانی کرده و قاطعانه از ساز و کار چند جانبه تجاری حفاظت کرده است تاکید کرد این کشور مایل به جنگ تجاری با هیچ کشوری نیست.

ادامه مطلب