مطالب مرتبط با کلید واژه

درآمدها و هزینه های خانوارهای شهری


سبقت هزینه از درآمد

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از درآمدها و هزینه های خانوارهای شهری منتشر کرده است که برخی رتبه های خانواده های کهگیلویه و بویراحمد از جمله استفاده از خودرو شخصی، تلفن همراه، پوشاک، تفریحات و ... جلب توجه می کند.

ادامه مطلب