مطالب مرتبط با کلید واژه " فیرحی "


اصلاحات در ایران ضرورتی ناممکن است
داود فیرحی، کارشناس مسائل سیاسی:

اصلاحات در ایران ضرورتی ناممکن است

برخی مسائل مانند مبارزه با فساد به دلیل ذات خود، نهادی است. اگر تمام کارگزاران یک‌ نظام سیاسی هم عادل باشند، باز هم فساد وجود خواهد داشت، چرا که برای یک‌ مساله نهادی باید به شکل نهادی اقدام کرد، نه با تغییر افراد.

ادامه مطلب