مطالب مرتبط با کلید واژه

اخراج اسد توئیتر


اخراج اسد از توئیتر

حساب کاربری رییس جمهوری سوریه در توئیتر هنگام پخش مصاحبه وی با یک شبکه ماهواره ای اروپایی از این طریق، به طور غیر منتظره مسدود شد.

ادامه مطلب