مطالب مرتبط با کلید واژه

مکان اعتراضات


اعتراض به وقت و زمان قانونی

اعتراض به وقت و زمان قانونی

استاندار تهران گفت: ۹ محل از جمله استادیوم شیرودی برای اعتراضات قانونی احزاب و گروه‌ها در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران اختصاص یافته است.

ادامه مطلب