مطالب مرتبط با کلید واژه

اختشاشات بنزین


قدرت رهبری در مقابله با اختشاشات اخیر

قدرت رهبری در مقابله با اختشاشات اخیر

نماینده ولی فقیه گفت:ما در سال ۵۸ فتنه خلق مسلمان را شاهد بودیم که طی آن عکس حضرت امام برای اولین بار پاره شد، و همه این فتنه را دیدیم، اما زبان ها و دست هایمان را بسته بودند که حق ندارید هیچ گونه عکس العملی نشان دهید، در شرایطی که تا کودتا نیز پیش رفته بود

ادامه مطلب