مطالب مرتبط با کلید واژه " مهاجرت از ایران "


موج مهاجرت از ایران

پس از جنگ، مخاطرات شدید طبیعی، ورشکستگی‌های اقتصادی یک کشور و همچنین وجود آسیب‌های مهلک اجتماعی همچون فقر شدید جزو عواملی هستند که باعث مهاجرت جوامع مدنی می‌شوند.

ادامه مطلب