مطالب مرتبط با کلید واژه " کودتا علیه بی بی "


لیکود علیه نتانیاهو

لیکود علیه نتانیاهو

این مقامات "شورشی" علیه نتانیاهو امیدوارند اوضاع را به دست بگیرند و در حال نظرسنجی درباره تعیین رقیب احتمالی که بیشترین شانس را در داخل حزب داشته باشد، هستند.

ادامه مطلب