مطالب مرتبط با کلید واژه

دارالفنون


دارالفنون محور تهران گردی

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اینکه حدود ۱۸۰ سال قبل، در زمانی که یک حاکمیت استبدادی بر کشور ما حاکم است، یک فردی با انگیزه دینی و عِرق ملی، چنین اقدامی انجام دهد، بسیار آموزنده و الهام بخش برای حرکت آینده است.

ادامه مطلب