مطالب مرتبط با کلید واژه " سرفصل مسکن مهر "


مسکن مهر، طرح ملی مسکن می شود

در حال حاضر برخی واحدهای مسکن مهر بنا به دلایلی حتی ۳۰ درصد هم پیشرفت ندارند بنابراین تصمیم جدید بر این است تا واحدهای مسکونی خارج شده از سرفصل مسکن مهر در قالب طرح اقدام ملی مسکن اجرایی شود.

ادامه مطلب