مطالب مرتبط با کلید واژه

تلفات اعتراضات بنزین


آمار تخریب در اعتراضات بنزین

یک فروشگاه زنجیره‌ای هم در شرق تهران دچار آسیب و خسارت مالی شدیدی شد. همچمنین چند فروشگاه زنجیره‌ای هم در اصفهان، سرآسیاب البرز، بعثت سنندج و دولت آباد کرمانشاه تخریب و به آتش کشیده شده است.

ادامه مطلب