مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح دو فوریتی مجلس


مجلس در برابر گرانی بنزین کوتاه آمد

فراکسیون امید همچنین طرح دو فوریتی دیگری تهیه کرده بود که بر مبنای آن بنزین تک نرخی با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه شود این طرح هم به دلیل تاکیدات امروز رهبر معظم انقلاب از دستور کار خارج شد.

ادامه مطلب