مطالب مرتبط با کلید واژه " بنزین و گرانی "


افزایش نرخ بنزین چه اثری بر افزایش قیمت مسکن دارد

رشد قیمت بنزین ممکن است در قیمت‌های نسبی مسکن اثراتی داشته باشد. به این مفهوم که قیمت خانه در حاشیه شهرها و شهرهای اقماری با توجه به بالا رفتن هزینه جابه‌جایی بین مرکز و حاشیه، ‌ ممکن است تحت تاثیر بگیرد

ادامه مطلب