مطالب مرتبط با کلید واژه

برخورد با ساختار شکنان


فضلی: اعتراض ها باید قانونی باشد

رحمانی فضلی گفت: وقتی برخی شیشه‌های ماشین‌ها را می‌شکنند و به بیمارستان‌ها حمله می‌کنند یا به مراکز حساس و امنیتی تعرض می‌کنند موجب ناراحتی و رنجش خاطر مردم عزیز ما می‌شوند،

ادامه مطلب