مطالب مرتبط با کلید واژه " پیمان آسمان آبی "


خروج آمریکا از پیمان آسمان باز

خروج آمریکا از پیمان آسمان باز

یک مقام ارشد دولت ترامپ گفت: "ما همچنان به اجرای این پیمان آسمانی ادامه می دهیم و مطابق با تعهدات خود در مورد پیمان عمل می کنیم، برخلاف روسیه، که همچنان با انکار پرواز و ماموریت های خویش به نقض این معاهده ادامه می دهد.

ادامه مطلب