مطالب مرتبط با کلید واژه " توسعه باغ پرندگان "


نگهداری باغ پرندگان چقدر هزینه دارد

نگهداری باغ پرندگان چقدر هزینه دارد

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر گفت: محیط‌زیستی‌ها اساسا با مسئله نگهداری حیوانات و نمایش آنها مخالف‌ هستند، اما از سوی دیگر از منظر نگاه رایج در مدیریت شهری این فضاها دارای کارکردهای فراغتی‌، آموزشی و پژوهشی است.

ادامه مطلب