مطالب مرتبط با کلید واژه " 20 درصد مداس کشور "


آمار مدارس فرسوده به ۳۰ درصد رسید

آمار مدارس فرسوده به ۳۰ درصد رسید

حاجی میرزایی بیان داشت: پروژه هایی که امروز در سفر به استان مازندران به بهره برداری می رسد با اعتبار ۱۶ ملیارد تومان از محل اعتبارات دولتی ، بنیاد برکت و خیرین بوده است که بخشی مقاوم سازی و بخشی تاسیس بوده است.

ادامه مطلب