مطالب مرتبط با کلید واژه " بودجه سال جاری "


حذف نفت از بودجه

حذف نفت از بودجه

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: زمانی که با چالش کاهش شدید درآمدهای نفتی روبرو هستیم، باید با تدبیر این شرایط را به فرصتی برای رسیدن به آرزوی اقتصاد غیرنفتی تبدیل کنیم.

ادامه مطلب