مطالب مرتبط با کلید واژه " جنگ آمریکا و چین "


جنگ جهانی سوم چه زمانی و توسط کدام کشور آغاز می شود

جنگ جهانی سوم چه زمانی و توسط کدام کشور آغاز می شود

بحران مداوم سیاسی و نظامی در خاورمیانه دیگر به یک اتفاق خسته کننده تکراری تبدیل شده است. در حال حاضر فشارهای اقتصادی بر ایران همچنان رو به افزایش است و حتی واشنگتن اخیرا اقدامات تهاجمی‌تری را هم برای محدود کردن تجارت ایران با دنیا در دستور کار قرار داده است.

ادامه مطلب