مطالب مرتبط با کلید واژه " سازمان محیط‌زیست "


آخرین رمق دیپلماسی

آخرین رمق دیپلماسی

فلاحت پیشه گفت: ترامپ اگر می خواهد به نتیجه ای برسد مجبور است که در بازسازی روابط آمریکا با ایران کار انتحاری انجام دهد.

ادامه مطلب
نیمی از جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰، در معرض تنش آب شرب

نیمی از جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰، در معرض تنش آب شرب

در تابستان سال ۹۷ به دلیل کاهش بارشها در سال آبی ۹۶-۹۷ مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ۳۶.۸ میلیون نفر (معادل ۴۶درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت.

ادامه مطلب