مطالب مرتبط با کلید واژه " سرویس بهداشتی "


پایتخت سرویس بهداشتی کم دارد

سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مناسبت ۱۹ نوامبر، روز جهانی توالت نسبت به کمبود سرویس های بهداشتی در پایتخت به مدیریت شهری تذکر داد.

ادامه مطلب