مطالب مرتبط با کلید واژه

کوه فساد دولت احمدی نژاد


کوه فساد دولت احمدی نژاد

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس پرده از انواع فساد در سیاست و اقتصاد کشور طی دهه گذشته برداشت و گفت: در آن دولت اصلا نمی دانستند اقتصاد کشور از چه چیزی تشکیل شده است!

ادامه مطلب