مطالب مرتبط با کلید واژه " مهاجرت از تهران "


مهاجرت از تهران سرعت گرفت

مهاجرت از تهران سرعت گرفت

در برخی از کلان‌شهرها مانند تهران جریان مهاجرتی معکوس شده است و مهاجران خروجی از شهر تهران بیشتر از مهاجران ورودی شده است که این نشان می‌دهد

ادامه مطلب