مطالب مرتبط با کلید واژه " تذکر به حناچی "


تذکر به شهردار تهران

فراهانی گفت: به عنوان نماینده مردم تهران درباره لزوم خدمت رسانی شایسته به معلولان و مناسب سازی در پروژه‌های جدید به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

ادامه مطلب