مطالب مرتبط با کلید واژه " تامین ارز اربیعین "


تامین ارز اربعین از بازار آزاد

تامین ارز اربعین از بازار آزاد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد، درباره عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد: ارز مسافرتی، ارز بازار آزاد حساب می‌شود و این بانک‌ها هستند که در این زمینه نرخ‌گذاری می‌کنند.

ادامه مطلب