مطالب مرتبط با کلید واژه " جودو "


جودو ایران در تعلیق

جودو ایران در تعلیق

فدراسیون جهانی جودو فدراسیون کشورمان را تعلیق کرد. این حکم علیه جودو ایران از روز ۱۸ سپتامبر (امروز) اجرایی خواهد شد.

ادامه مطلب