مطالب مرتبط با کلید واژه " دیدار رهبری و موکب داران "


اربعین جهانی است و جهانی تر خواهد شد

اربعین جهانی است و جهانی تر خواهد شد

مقام معظم رهبری فرمودند:راه‌پیمایی اربعین حقیقتاً یک حادثه‌ی بی‌نظیری است؛ نه فقط در دوران خودمان بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماع و حرکتی که هر سال گرم‌تر از سال قبل اتفاق بیفتد.

ادامه مطلب