اخبار

برای تحقق اهداف اصلاحات باید خون‌دل‌ها خورد/ بدنه اصلاحات حق دارد سرخورده باشد / تنها راه رسیدن به شرایط مطلوب، صندوق رأی است
غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه»:

برای تحقق اهداف اصلاحات باید خون‌دل‌ها خورد/ بدنه اصلاحات حق دارد سرخورده باشد / تنها راه رسیدن به شرایط مطلوب، صندوق رأی است

غلامرضا انصاری گفت: جریان اجرایی کشور به‌ طور تمام و کمال کشور  را در طول دو سال گذشته در اختیار مخالفان جریان اصلاحات قرار داده و بخش قابل‌توجهی ازپست های مدیریتی دولت در دست‌کسانی است که نه اعتقادی به برنامه‌های دولت دارند و نه به روحانی رأی داده‌اند.

ادامه مطلب
همه پرسی برای عبور از موانع استراتژیک

همه پرسی برای عبور از موانع استراتژیک

روحانی گفت: در کشور مسائلی داریم که خیلی حل و فصل اش طول نمی‌کشد. مشکل آب، محیط زیست، راه و امثال آن ها با چند سال تلاش برطرف می‌شود، اما یکسری مسائل داریم بلند مدت است و اساتید و دانشگاه‌ها در آن نقش بیش‌تری دارند و آن استراتژی پیشرفت کشور است.

ادامه مطلب