اقــتــصــادی

جزئیات پیشنهادها برای افزایش مزد ۱۴۰۰

جزئیات پیشنهادها برای افزایش مزد ۱۴۰۰

در حالی دولت خواستار افزایش حدود ۱ میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کاز از پیشنهاد افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.

ادامه مطلب
ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند
ابلاغیه به گمرکات اجرایی با دو روز تاخیر

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند

در حالی که گوشت مرغ چند ماهی است گران و مسئولان تنظیم بازار از کنترل قیمت نانوان هستند ممنوعیت صادرات آن امروز ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند ماه ممنوع شده است.

ادامه مطلب