فرهنگ و رسانه

نامه پرویز پرستویی به حسن روحانی
هنرمندان به خاطر حمایت از شما مورد شماتت قرار گرفتند اما شما...

نامه پرویز پرستویی به حسن روحانی

برای اثبات این حرفها در این روزهای آخر ریاستتان یک سفر همراه ما میهمان باشید ،با لباس شخصی ،شک ندارم که اصلا شمارا نمی شناسند ،چرا؟چون برق ندارند که تلویزیون داشته باشند.بیایید و از نزدیک ببینید که چه کارهایی میتوانستید بکنید و نکردید ویا بگوشتان نرسیده...

ادامه مطلب
سرگردان در دوگانه فمنیسم و طالبانیسم!
وضعیت زنان در افغانستان؛

سرگردان در دوگانه فمنیسم و طالبانیسم!

زنان افغانستان همچنان سرگردان هستند. هنوز دقیقا نمی‌دانند که جایگاه خود را در افکار فمنیستی و لیبرالیستی بیابند یا افکار طالبانی. خیلی از دختران و زنان جامعه ما از افکار طالبانی کنده شده‌اند ولی هنوز جایگاه خود را در مدرنیته پیدا نکرده‌اند.

ادامه مطلب
شکایت رئیس صداوسیما از دو فعال رسانه‌ای

شکایت رئیس صداوسیما از دو فعال رسانه‌ای

علی عسگری رییس صداوسیما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ حضور عملی بیشتر در عرصه رسانه و سیاست در پیش گرفته اما خلاف انتظار، به‌جای جلب چهره‌های رسانه‌ای برای تحقق مشارکت حداکثری، تا اینجا از ۲ فعال رسانه‌ای شکایت کرده است.

ادامه مطلب