دیپلماسی

گزینه احتمالی بایدن برای ریاست سازمان سیا
نیویورک تایمز خبر داد:

گزینه احتمالی بایدن برای ریاست سازمان سیا جدید

یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع مطلع از تصمیم احتمالی «جو بایدن» برای سپردن ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به «دیوید کوهن» که در دولت اوباما هم این سمت را برعهده داشت، خبر داد.

ادامه مطلب