بین الملل

چیزی را که ایران تحت فشار حداکثری نداد در آستانه عبور از محاصره نخواهد داد
سیدحسن نصرالله:

چیزی را که ایران تحت فشار حداکثری نداد در آستانه عبور از محاصره نخواهد داد

سید حسن نصرالله عصر چهارشنبه در سخنرانی گفت که تاکید آمریکا بر دیپلماسی با تهران نه به دلیل سخاوت اخلاقی بلکه به دلیل قدرت رو به رشد ایران است و چیزی را که ایران تحت فشار حداکثری ترامپ نداد در آستانه عبور از محاصره هرگز نخواهد داد.

ادامه مطلب