بین الملل

دومینوی استعفای اعضای دولت ترامپ

دومینوی استعفای اعضای دولت ترامپ

دومینوی استعفای اعضای دولت ترامپ که از روز گذشته آغاز شد، به بتسی دیواس وزیر آموزش رسید. وی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت: هیچ تردیدی نیست که لفاظی‌های شما بر این اوضاع اثر داشت. این نقطه عطفی برای من است.

ادامه مطلب
فیلم/ اتفاقی بی سابقه در تاریخ ایالات متحده

فیلم/ اتفاقی بی سابقه در تاریخ ایالات متحده

وقایع روز چهارشنبه کنگره آمریکا در تاریخ سیاسی آمریکا ماندگار خواهد شد، به گونه ای که با یورش به کنگره و ایجاد فضای رعب و وحشت و به چالش کشیدن امنیت در کنگره توجه افکار عمومی و رسانه های جهان به نظام سیاسی و دموکراسی آمریکا جلب شد.

ادامه مطلب