سیاسی

درآمدزایی ۱۴ هزار میلیاردی از صادرات سوخت

درآمدزایی ۱۴ هزار میلیاردی از صادرات سوخت

افرادی که از سطح درآمد بالاتری برخوردارند باید هزینه بیشتری برای سوخت بدهند، ولی کم درآمدها به درآمد می‌رسند، طبق الگوی ارائه شده دولت، ‌هر خانوار ۴ نفره ماهانه ۱۷۲ هزار تومان یارانه بنزین دریافت خواهد کرد؛ البته ۶۰ لیتر هم سهمیه بنزین برای یک خودرو دریافت می‌کند.

ادامه مطلب
شوک یارانه نقدی جدید به تورم در ایران

شوک یارانه نقدی جدید به تورم در ایران

رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: زمان آقای احمدی‌نژاد تصویب شد، قرار بود هر سال بین ۲۰ الی ۳۰درصد قیمت بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک‌تر کنیم. ولی به دلایل سیاسی (آنهم باوجود افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول) به‌صورت کاملا پوپولیستی حدود هفت سال هیچ اقدامی در جهت افزایش قیمت بنزین مطابق با مصوبه مجلس صورت نگرفت

ادامه مطلب