سرخط اخبار

۹۵۰۰ دستگاه خودرو در انتظار تعیین قیمت
مدیرعامل ایران خودرو خبر داد:

۹۵۰۰ دستگاه خودرو در انتظار تعیین قیمت جدید

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره وعده تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری گفت: به صورت سنتی بالغ بر ۵۰ درصد از تولید خوردوهای کشور برعهده ایران خودرو است، تا به امروز ۵۲ درصد از تولیدات کل کشور را رقم زده ایم

ادامه مطلب