جامـــعه - آرشیو

معاون اقتصادی وزیر کشور خبر داد: دستور وزیر کشور درباره ساماندهی وضع کولبران

معاون اقتصادی وزیر کشور خبر داد: دستور وزیر کشور درباره ساماندهی وضع کولبران

دین پرست گفت: امیدوارم نمایندگان دستگاه هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان و ساماندهی رویه کولبری درحیطه تکالیف آنها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور یابند.

ادامه مطلب
مدیرعامل بنیاد برکت: ۱۰ هزار شغل برای کولبران ایجاد کرده‌ایم

مدیرعامل بنیاد برکت: ۱۰ هزار شغل برای کولبران ایجاد کرده‌ایم

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه ۱۰ هزار شغل برای کولبران ایجاد کرده‌ایم گفت: از ایده‌های کارآفرینان در زمینه‌های ایجاد اشتغال برای کولبران در استان‌های مرزی،به ویژه در زمینه تولید پوشاک و پرورش آبزیان استقبال می‌کنیم.

ادامه مطلب